محمدحسین صفارهرندی در همایش تبیین گام دوم انقلاب در محل مصلی امام خمینی (ره) گناباد گفت: مقام معظم رهبری با نگاهی واقعه بینانه و ارزیابی درست از گذشته این بیانیه را ابلاغ کرده‌اند.

وی افزود: کارنامه انقلاب در ۴۰ سال گذشته درخشان و قابل افتخار بوده و در آینده نیز باب نوآوری و رسیدن به روش‌های تازه بسته نخواهد بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: انقلاب همیشه در حال نوآوری است و شاهد آن بودیم که در برخی مراحل سمت‌ها و یا مجامعی را حذف کرده و شاید اگر به‌جای سمت نخست وزیری سمت ریاست جمهوری را حذف می‌کرد وضعیت بهتر بود، زیرا متاسفانه رئیس جمهور‌های ما به‌جای این که خود را رئیس دولت بدانند رئیس ملت فرض می‌کنند که این کار آن‌ها را از برنامه‌های اصلی باز می‌دارد.

صفارهرندی بیان کرد: حضور پرشور مردم در انتخابات نشان دهنده علاقه و اعتماد مردم به نظام و انقلاب است، ولی متاسفانه عده‌ای در شرایط کنونی بیان کنند که انقلاب به بن بست رسیده و باید دست از آرمان‌ها برداریم در حالی که به برکت انقلاب در خیلی از حوزه‌ها جزو ۲۰ کشور اول جهان هستیم و در برخی موارد که در رتبه‌های اول قرار داریم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکلات مردم افزود: برخی خود را در پشت تحریم‌ها پنهان کرده‌اند و هر مشکلی را ربط به آن می‌دهند در صورتی که این مشکلات برگرفته از سوءمدیریت آن‌ها است.

صفارهرندی گفت: نگاه به غرب با آیین انقلاب همخوانی ندارد در صورتی که انقلاب می‌گوید برای مشکلات راه پیدا کنید و انقلاب راه را نشان می‌دهد و این ۴۰ ساله انقلاب به همین شکل بوده است.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: اگر انقلاب جاری باشد همه ظرفیت‌های ملی شکوفا می‌شود و فتوحات انقلاب در این ۴۰ سال زیاد است که صورتی که با دست خالی این‌ها بدست آمده و در آینده نیز پیشرفت‌ها و فتوحات چند برابری خواهیم داشت و ۴۰ ساله دوم ادامه دهند ۴۰ ساله اول خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه قبل از انقلاب به دلیل عملکرد مزدورانه شاه ملت‌های اطراف از ایران نفرت داشتند و از ما فاصله می‌گرفتند، بیان کرد: امروز وقتی ملت‌ها طرازبندی می‌کنند نفرت از آمریکا در کشور‌های اسلامی حدود ۷۰ درصد و محبوبیت ایران بیش از ۷۰ درصد است و این آمار نشان‌دهنده حوزه نفوذ ایران بوده که آمریکا با حسرت به آن اذعان دارد.