محمد اسماعیل مطلق اظهار کرد: در مطالعه‌ای که از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ میلادی انجام شده، سیل عامل ۶۱ درصد از مخاطرات کشور بوده است.

وی تصریح کرد: بعد از سیل، حوادث و مخاطراتی مانند زلزله،طوفان، خشکسالی، آتش سوزی و رانش زمین در جایگاه‌های بعدی قرار دارند؛ همچنین در مطالعه‌ای که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ میلادی انجام شده، ایران از نظر مرگ ناشی از بلایا، دارای سطح خطر ۸ از ۱۰ بوده است.

مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت در مدیریت کاهش خطر بلایا یادآور شد: طبق این مطالعه، ایران جزو کشورهای مخاطره‌خیزی است که ۴۰ میلیون نفر از جمعیت آن تحت تاثیر مخاطرات قرار دارند.