محمد کیانوش راد نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با «انتخاب» در این ‌خصوص اظهاراتی را مطرح کرده است:‌

 

*ممنوعیت حضور انتخاباتیِ نمایندگانی که سه دوره به طور متوالی در مجلس بودند، ‌شائبه هایی را در خصوص انگیزه چنین تصمیمی به وجود آورده است. نظر شما درباره ‌این مصوبه چیست؟

از آنجایی که مجلس یک نهاد مردمی است و نمایندگان با رای مردم انتخاب می شود، ایجاد ‌چنین محدودیت هایی مناسب نیست. خصوصا آنکه در تجربه ثابت شده است که وجود برخی از ‌نمایندگانی که تجربه چندین دوره مجلس نشینی را دارند، موثر بودند و توانسته اند در موقع های ‌بحرانی شرایط مجلس را به خوبی مدیریت کنند. البته فقط اعمال محدودیت سنی قابل توجه ‌است تا افرادی که به دلیل شرایط سنی نمی توانند فعالیت کنند، حضوری کم اثر در مجلس ‌نداشته باشند. با این حال، تاکید این است، منع کردن افراد در نهادهایی که اصولا جنبه انتخاباتی ‌دارند، با هر دلیل و بهانه ای مخدوش کردن حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خویش خواهد بود ‌و رای آنها را با مانع های قانونی مواجه خواهد کرد. بدین ترتیب به نظر من، اگر چه قانون جدید ‌امری خوشایند است و ممکن است در تحرک اجتماعی و گردش نخبگان تاثیر مثبتی داشته ‌باشد، اما چون اولا محدودیت را برای نمایندگان ایجاد می کند و همچنین چون مجلس را از ‌نیروهای زبده و با تجربه خالی می کند، بهتر است قانون ممنوعیت حضورِ انتخاباتی نمایندگانی ‌که سه دوره متوالی در مجلس بودند، نمی تواند تصمیمی منطقی تلقی شود.‌

*ارزیابیِ سیاسی این تصمیم، چه نتیجه ای را موجب می شود؟ گروهی بر این باورند که ‌این طرح، طرحی برای حذف چهره هایی چون علی لاریجانی و ... است.‌

من به این بخش از موضوع وارد نمی شوم. در واقع بهتر است، آن اصول اصلی که صلاح ‌مملکت در آن است، دیده شود که در این صورت تصمیم های مجلس را از اقداماتی که شائبه ‌سیاسی دارند، دور خواهد کرد. معنای این سخن آن است، اگر کسانی که موافق ‌تعیین محدودیت برای مجلسی ها هستند، بهتر است نظرات و دلایل کارشناسی خودشان را ارایه ‌بدهند. نه اینکه با طعنه به رییس فعلی مجلس گوشزد کنند که شما باید از این به بعد به ‌استراحت بروید. اینگونه اظهارت از سوی برخی از نماینده ها، گویای آن است که احتمالا پشت ‌پردهِ چنین تصمیمی اغراض سیاسی خوابیده است. به این ترتیب، اگر موافقان چنین طرحی ‌دلایل اثباتی خود را به طور واضح بیان کنند، تردیدها حل خواهد شد و در نتیجه، اینکه چه ‌کسی به مجلس می رود و چه کسی منع می شود، به موضوعی فرعی تبدیل خواهد شد.‌

*مجلس دهمی های اصلاح طلب شامل این قانون نمی شود. می توان گفت، این طرح ‌فاکتوری مثبت برای اصلاح طلبان است؟

به جای اینکه به این مساله نگاهی جریانی بیاندازیم، بهتر است، به درستی یا نادرستی ادلهِ ‌موافقان و مخالفان توجه کنیم. مشخصا من فکرم می کنم، ادلهِ ادله ای قانع کننده نیست و این ‌مصوبه به مجلس و اصل حاکمیت مردم خدشه وارد خواهد کرد.‌