القدس العربی گزارش داد، یک منبع موثق در حزب "جنبش انجمن صلح" الجزایر تاکید کرد: شورای "اخوان الجزایر" همسو با خواست مردم که تظاهرات میلیونی را در اعتراض به کاندیداتوری عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری این کشور به راه انداختند، به انصراف از شرکت در رقابت انتخابات ریاست جمهوری رای داد.

با وجود اینکه عبدالرزاق مقری، رئیس این حزب به دنبال شرکت در رقابت‌های ریاست جمهوری بود اما بیشتر چهره‌هایی که در شورای اخوان الجزایر حضور یافتند، ترجیح دادند در کنار مردمی که تظاهرات متوالی را در مخالفت با پنجمین کاندیداتوری بوتفلیقه برپا کردند، از این رقابت انصراف دهند.

پس از آنکه لویزه حنون، رئیس حزب کارگر الجزایر عقب‌نشینی حزب خود از دور رقابت‌ها را اعلام کرد، جنبش انجمن صلح دومین حزب الجزایر محسوب می‌شود که از این رقابت‌ها انصراف می‌دهد.

احزاب دیگری نیز پیشتر اعلام کرده بودند که انتخابات را تحریم می‌کنند.

احزاب مخالف در الجزایر توافق کردند فردا (دوشنبه) نشست جدیدی را برای تصمیم‌گیری نهایی درباره مرحله آتی پس از روشن شدن تکلیف مساله کاندیداتوری بوتفلیقه برگزار کنند.

 

حزب "جنبش انجمن صلح" الجزایر، بزرگترین حزب اسلامی در این کشور با اعلام عقب‌نشینی از دور رقابت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد، در این انتخابات شرکت نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، یک منبع موثق در حزب "جنبش انجمن صلح" الجزایر تاکید کرد: شورای "اخوان الجزایر" همسو با خواست مردم که تظاهرات میلیونی را در اعتراض به کاندیداتوری عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری این کشور به راه انداختند، به انصراف از شرکت در رقابت انتخابات ریاست جمهوری رای داد.

با وجود اینکه عبدالرزاق مقری، رئیس این حزب به دنبال شرکت در رقابت‌های ریاست جمهوری بود اما بیشتر چهره‌هایی که در شورای اخوان الجزایر حضور یافتند، ترجیح دادند در کنار مردمی که تظاهرات متوالی را در مخالفت با پنجمین کاندیداتوری بوتفلیقه برپا کردند، از این رقابت انصراف دهند.

پس از آنکه لویزه حنون، رئیس حزب کارگر الجزایر عقب‌نشینی حزب خود از دور رقابت‌ها را اعلام کرد، جنبش انجمن صلح دومین حزب الجزایر محسوب می‌شود که از این رقابت‌ها انصراف می‌دهد.

احزاب دیگری نیز پیشتر اعلام کرده بودند که انتخابات را تحریم می‌کنند.

احزاب مخالف در الجزایر توافق کردند فردا (دوشنبه) نشست جدیدی را برای تصمیم‌گیری نهایی درباره مرحله آتی پس از روشن شدن تکلیف مساله کاندیداتوری بوتفلیقه برگزار کنند.