این ویلا در چهار طبقه و در هر طبقه ۱۵۰ متر را مجوز ساخت داشت. اما در حال حاضر ویلا حدود هزار و ۱۲ متر تخلف دارد و باید بخشی از آن تخریب شود. تخریب به صورت دستیاست و کارگران از صبح امروز، یکشنبه، در داخل ویلا مشغول تخریب هستند.