نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه ماده ۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را با ۱۴۷ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند.

براین اساس یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۷ مکرر ۴ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۷ مکرر ۴ – رای‌دهندگان در همان سال می‌توانند به «عنوان» یک فهرست رای دهند یا داوطلبان مدنظر خویش را اعم از منفرد یا از درون یک یا چند فهرست برای هر یک از حوزه‌های انتخابیه فرعی واقع در استان از بین نامزدهای مربوط به همان حوزه فرعی به میزان کرسی‌های آن حوزه انتخاب کنند.

تبصره ۱: آرایی که صرفا به «عنوان» یک فهرست صادر شده است برای هر یک از داوطلبان آن فهرست یک رای محسوب می‌شود.

تبصره ۲: وزارت کشور موظف است برگه‌های رای را به گونه‌ای طراحی و در اختیار رای دهندگان قرار دهد که هر رای دهنده در استان بتواند برای همه کرسی‌های نمایندگی حوزه‌های فرعی موجود در استان به صورت مجزا نماینده انتخاب کنند. همچنین در برگه رای قسمتی جهت رای به عنوان یک فهرست انتخاباتی موضوع این قانوت تعیین می‌شود.

تبصره ۳: در صورتی که بیش از یک فهرست در برگه رای درج گردد، صرفا عنوان نخست خوانده می‌شود.