معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان ضمن تایید این خبر افزود: در حال حاضر جنازه یک نفر از سه مرزبان گرفتار سیلاب در میرجاوه کشف شده است.

محمدهادی مرعشی در خصوص جزئیات این حادثه بیان کرد: سرباز که شاهد این حادثه بوده برای نجات سرباز گرفتار شده در سیل اقدام می‌کند که او نیز گرفتار سیلاب می‌شود.

معاون امنیتی استاندار گفت: پس از وقوع این حادثه درجه دار حاضر در برجک برای نجات سربازان وارد آب می‌شود که او نیز متاسفانه به شهادت می‌رسد.

وی افزود: تاکنون پیکر درجه دار یادشده کشف شده و تلاش برای یافتن پیکر دو سرباز ادامه دارد.