علی حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر از تخریب ویلای غیرقانونی دختر وزیر سابق خبر داد و افزود: این حکم فردا ساعت ۹ اجرا می‌شود.

وی افزود: مراحل قانونی تخریب ویلای غیرقانونی دختر وزیر سابق طی و پیمانکار نیز مشخص شده است.