امیر رضا خادم معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان به صورت رسمی از سمت خود در وزارت ورزش و جوانان استعفا کرده است. این استعفای کتبی تقدیم وزیر ورزش و جوانان شده اما هنوز رسماً پاسخی به این استعفا داده نشده است.

یکی از نزدیکان امیر خادم در گفت‌وگو با ایسنا، این استعفا را تأیید کرد. قرار است خادم در وزارت کار و امور اجتماعی مشغول به فعالیت شود.

برادر بزرگ‌تر رسول خادم که پیش از این به عنوان کاندیدای انتخابات فدراسیون کشتی نیز مطرح شده بود، به نظر می‌رسد با این استعفا حضورش در انتخابات کشتی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.