در همین رابطه «احمد توکلی» در گفت و گویی کوتاه با«انتخاب» ضمن پاسخگویی به ‌سئوال های مطرح شده، تلویحا از رای منفی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لوایح ‌چهارگانه خبر داد:‌

*تصمیم گیریِ مجمع تشخیص مصلحت درباره پالرمو بازهم به تعویق افتاد. این ‌عقب افتادن ها موجب نگرانی و کنجکاوی مردم شده است.‌

امروز هم نتیجه گیری نشد. البته به نظر من حدس زده می شود که پالرمو رای نیاورد. ‌یعنی برداشتم از آنچه در جلسه گذشت، این است که رای نمی آورد. ‌

*این تاخیرها ضرر ندارد؟‌

امروز آقای مجید انصاری پیشنهادِ تعویق در تصمیم گیری داد. برخی با این استدلال که ‌تاخیر افتادن ها باعث سرِکار گذاشتن مردم می شود، مخالف بودند. اما موافقین می ‌گفتند، چون پالرمو و سی اف تی به هم مربوط هستند، باید این دو مساله را در کنار هم ‌ببینیم تا دچار اشتباه نشویم. یک دلیل هم این است، طرف ها خیلی باج خواهانه و ‌غیرمعقول رفتار می کنند. بالاخره تصمیم گرفته شد، رای گیری بازهم عقب بیفتد تا به ‌موقع و با تشکیل کمسیون ویژه ای بتوانیم به رای و نظری بر اساس منافع نظام و مردم ‌برسیم.‌

*گروهی بر این نظرند، وقتی لایحه تقدیمی دولت از نمایندگان مجلس رای ‌گرفته است، دلیل این همه مخالفت ها چیست؟

این حرف کاملا اشتباهی است که همه و حتی رییس جمهوری هم می زند. مگر اینطور ‌نیست که بر اساس قانون، آقای روحانی رییس برنامه بودجه را انتخاب می ‌کند و فرد مورد نظرش اقتصاد کشور را به هم می ریزد و چون قانون این اجازه را به ‌رییس جمهوری داده است، کسی نمی تواند درباره انتخابِ بد، ایشان را بازخواست کند و ‌بگوید که چرا تمام بودجه را در اختیار یک نفر گذاشته است. پس معلوم می شود، آقای ‌روحانی با اظهارنظری که درباره فعالیت مجمع درباره اف ای تی اف داشت، رفتاری غیر ‌دموکراتیک از خود نشان داده است. این نوع اظهارنظر را در کشور ما آقای بنی صدر ‌برای اولین بار و بعد از او هم آقای احمدی نژاد داشت که متاسفانه الان هم از آقای ‌روحانی سر زده می شود. ‌

*شما به عنوان یکی از مخالفین، چه دلیلی برای مخالفت با تصویب اف ای تی ‌اف دارید؟ 

توضیح اش خیلی مشروح است. شما فقط این را بنویسید که احمد توکلی یکی از ‌مخالفان اف ای تی اف است.‌