آیت‌الله سیداحمد خاتمی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، ضمن تاکید بر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر مراقبت از خدعه اروپایی‌ها که هنوز هم اصل تفسیر این جمله پر معنا در موضوعات خبری مختلف منتهی بر معاهدات بین المللی پیشنهادی دیده می‌شود، گفت: در آیات قرآن آمده است، وقتی طرف مقابل شما دین ندارد یا پایبند به تعهدات و ارزش‌های دینی خودش هم نیست، یقینا  در امور جاری دیگر زندگی خود نیز همینطور عمل می‌کند، زیرا عهد و تهعد داشتن از ارزش‌های انسانی است، قبل از آنکه ارزش دینی محسوب شود.

وی با اشاره به تجربه تلخ برجام، افزود: آمریکا نشان داد که عهدشکن است و اروپا هم در عمل همانند آن رفتار می‌کند و مهم آن است تا همه و به ویژه مسئولان باورکنند که آمریکا و اروپا سر و ته یک کرباسند، زیرا آمریکا و اروپا کلا با وجود نظام اسلامی ما درگیر هستند و مقاومت تنها راه ایستادگی در برابر زیاده خواهی‌های آمریکا و اروپا است.

آیت‌الله خاتمی در پایان یادآورشد: این وعده قرآن است که اگر تقوا و مقاومت داشته باشیم، توطئه‌‎های دشمنان نقش برآب می‌شود.