قاسمی روز جمعه در پیامی برای آقایان "محمدو بوهاری" و "مکی سال" روسای جمهور منتخب نیجریه و سنگال که برای دومین بار توانستند با کسب اکثریت آرا اعتماد مردم کشورهای خود را جلب کنند، آرزوی موفقیت کرد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین اظهار امیدواری کرد که روابط جمهوری اسلامی ایران با هر دو کشور سنگال و نیجریه در پرتو نتیجه انتخابات اخیر در این دو کشور غرب آفریقا، بیش از پیش توسعه و گسترش یابد.