الیوت آبرامز، نماینده آمریکا در امور ونزوئلا امروز جمعه و پس از شکست در تصویب قطعنامه علیه ونزوئلا در شورای امنیت، از کشورهای جهان خواست گام های بلندی برای فشار اقتصادی بیشتر علیه نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و وابستگان وی بردارند.

وی برای توجیه شکست خود در شورای امنیت گفت: آمریکا یک قطعنامه ارائه داد که ۹ رای موافق داشت و روسیه و چین آن را وتو کردند، روسیه قطعنامه ای ارائه داد که تنها ۴ رای موافق داشتند که این نشان دهنده حمایت جامعه بین المللی از دموکراسی در ونزوئلا، مجمع ملی و رئیس جمهوری موقت آن بود.

نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئلا افزود: آمریکا همچنین محدودیت هایی برای برخی مقامات مادورو را به دلیل نقض حقوق بشر و سرقت دموکراسی و رفاه مردم ونزوئلا قرار داد. این سیاست ما شامل مقامات و خانواده هایشان می شود.

آبرامز با بیان اینکه آمریکا اقدامات مناسب را علیه مادورو و آنچه او بازیگران فاسد ناقض حقوق بشر خواند، ادامه خواهد داد و از همه کشورها خواست گام های بلندی برای فشار اقتصادی بر رژیم مادورو و وابستگانی که او فاسد نامید، بردارند.

وی اضافه کرد: اکنون زمان حمایت از دموکراسی و پاسخ به نیازهای مردم نیازمند ونزوئلا است.

وزارت خزانه داری امروز تحریم های اضافی دیگری را علیه ونزوئلا وضع کرد.

آبرامز تصریح کرد آمریکا و آنچه که او جامعه بین المللی دانست به حمایت خود از مردم ونزوئلا به عنوان تلاشی برای دستیابی به دموکراسی ادامه می دهند.

وی بار دیگر تاکید کرد: ما از ریاست جمهوری خوان گوایدو، رئیس جمهوری موقت ونزوئلا حمایت می کنیم.

بحران ونزوئلا از ماه ژانویه و پس از آنکه خوان گوایدو با چراغ سبز آمریکا در خیابان خود را رئیس جمهوری ونزوئلا نامید، آغاز شد.