دکتر امین نوروزی، پزشک استقلال از مصدومیت بازیکن استقلال خبر داد. او در جمع خبرنگاران گفت: «الله‌یار دچار آسیب‌آدیدگی شده اما الان نمی توان در خصوص وضعیت صیاد منش نظری داد. او باید به تهران بیاید و وضعیت آسیب دیدگی اش با عکسبرداری مشخص شود.»

او در ادامه افزود: «صبح فردا میزان مصدومیت صیاد منش مشخص می شود که امیدواریم مصدومیت او چندان جدی نباشد.»