پنل تهران و مدیریت شهری دومین پنل تخصصی همایش تهران ۴ دهه معماری و طرح های شهری بود که اجرا شد. این پنل با حضور مهدی چمران رییس سابق شورای شهر تهران برگزار شد.

 

چمران در ابتدای سخنان خود گفت: مدیریت شهری در کشور جایگاه درستی ندارد و بهتر بگوییم این جایگاه به درستی تبیین نشده است. امروز شورای شهر، شورای شهر نیست بلکه شورای شهرداری است و بخش عمده ی مشکلات از همین جا ناشی می شود یعنی جایی که ما نمی توانیم برای تمامی مسائل شهر تصمیم گیری کنیم.

 

وی ادامه داد: اتفاقا از اولین اقداماتی که در بدو کار شورای دوم در دستور قرار دادیم همین موضوع بود و در این راستا تعاملاتی با وزارت نیرو داشتیم و برای آب و برق تهران و ساماندهی آن برنامه ۵ ساله هم نوشتیم که البته الزام قانونی برای آنها نبود.

 

چمران در ادامه افزود: لذا باید گفت اگر مدیریت شهری به همین وضع بخواهد ادامه پیدا کند قطعا به جایی نمی رسیم و ناگزیر به ایجاد مدیریت یکپارچه و هماهنگ هستیم.

 

ریس سابق شورای شهر تهران گفت: امروز اگر بخواهیم بر چالش هایی نظیر حریم تهران فائق آییم باید مدیریت یکپارچه شکل گیرد. در حال حاضر محدوده داخلی شهر تهران نسبت به خودش کوچکتر از محدوده ی خیلی از شهر هاست، امروز متوسط رشد جمعیت شهر تهران از متوسط رشد جمعیت کشور کمتر است، امروز مساحت تهران حتی از ۷۰۰ کیلومتر مربعی که در طرح جامع بوده کمتر شده اما آنچه موجبات بروز مشکلات است رشد بادکنکی شهر های اطراف تهران است که متصل شده اند و امروز شاهد چالش‌های فراوان در حوزه حریم هستیم. چرا که در این موضوع شاهد تصمیمات جزیره ای هستیم. امروز اگر می بینیم مشکلات مرتضی گرد بر تهران هم سایه می افکند در سایه تصمیم گیری‌های جزیره ای است.

 

چمران در ادامه با اشاره به مجادله مستمر مدیریت شهری با دولت در راستای تحقق یکپارچگی مدیریت شهری افزود: ما تلاش های فراوانی هم در راستای تحقق مدیریت یکپارچه صورت دادیم ، در دولت هشتم این مهم تصویب شد اما در دولت نهم رد شد ، دولت نهم آن را به فراموشی سپرد و دولت دهم به مجلس نفرستاد و امروز بعد از سالها سندی در این راستا به مجلس ارسال شده است.

 

مهدی چمران گفت: موضوع بعدی در مدیریت شهری ایجاد درآمد های پایدار است که اگر این درآمد ها نباشد بسیاری از طرح های مغفول می‌ماند.

 

وی افزود: در زمانی که ما شورای شهر بودیم بسیار  سفت و سخت تر بر صدور پروانه ها نظارت داشتیم و لحظه‌ای این روند را چک می‌کردیم ، همه شوراهای معماری مناطق را رصد می کردیم و حتی با تلفن جلوی تخلفات را می گرفتیم اما باز اجرا می شد چون شهردار منطقه باید درامد داشته باشد، اگر هم درآمد نداشت نمی توانست پروژه‌ها را اجرا کند. لذا درآمد های پایدار باید برای شهر ایجاد شود و در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

 

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، چمران در ادامه و در پاسخ این سوال که آیا چارچوب تقنینی بر مدیریت شهری تهران حاکم است گفت: قانون شهرداری ما خوب است و ما تلاش کردیم عوض نشود. کاستی دارد ولی اگر این کاستی ها اصلاح می شد مشکلات بیشتری به وجود می آمد.

 

به عنوان مثال پیشنهاد داده بودند که حق رای رییس شورای شهر در کمیسیون ماده ۵ حذف شود که البته به اجرا درآمد اتفاقا در آن دوره تنها عضوی از شورا که تخصص معماری و شهر سازی  داشت بنده حقیر بودم آیا این به صلاح بود! پیشنهاد دادند عضویت عضو شورای شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ لغو شود که ما جلویش را گرفتیم، در کنار اصلاح قانون شهرداری چندین و چند اشکال دیگر می خواستند وارد کنند و لذا نگذاشتیم قانون سال ۱۳۳۵ آنگونه که پیشنهاد دادند اصلاح شود. این قانون خوب است و اگر خوب اجرا شود قانون خوب و محکمی است.

 

چمران در خصوص سیاسی بودن مدیریت شهری نیز گفت: قطعا افراد دارای تفکر سیاسی هستند اما آنچه باید از آن پرهیز شود سیاسی کاری است. ما همیشه اصرار فراوان داشتیم کار در مدیریت شهری سیاسی نباشد و حتی نطق های سیاسی را حذف می کردیم. این  بزرگترین آسیب است.