دکتر سعید نمکی طی حکمی دکتر ایرج حریرچی را در سمت معاون کلی وزارت بهداشت ابقا کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

«با توجه به سوابق ارزنده علمی و اجرایی جنابعالی، بدینوسیله در جایگاه معاون کل وزارت بهداشت ابقا می‌شوید تا با تکیه بر لطف الهی و بهره‌گیری از همکاری و مشارکت کلیه معاونین محترم و روسای محترم دانشگاه‌ها و مدیران واحدهای تابعه با پایبندی به منشور و پیروی از مشی اعتدال دولت تدبیر و امید به انجام امور محوله بپردازید:

حسب شیوه صدور احکام اهم انتظارات از حضرتعالی عبارتست از:

- ایجاد هماهنگی، همدلی و هم افزایی بین معاونین محترم  و پرهیز از هر گونه شیوه اجرایی جزیره‌ای درون سازمانی.

- پیگیری مستمر تصمیمات متخذه توسط معاونت‌های بخشی و تجمیع آنها به خصوص در موارد مشترک.

- تشکیل جلسات با دستگاه‌های برون و درون سازمانی ذیربط حول محورهای مرتبط با نظام سلامت و گسترش روابط بین‌بخشی.

- پیگیری در تدوین برنامه‌های ملی و منطقه‌ای و شیوه‌های نظارت بر آنها (بدیهی است بسته به جایگاه هر برنامه امور اصلی توسط معاونت‌های ذیربط تمشیت و جنابعالی پایش و نظارت مستمر خواهید داشت). 

- پایش و نظارت روزانه، هفتگی و ماهانه  بر نیازهای اساسی از قبیل  دارو و تجهیزات پزشکی و پیگیری‌های لازم و به موقع از طریق معاونین و مدیران ذیربط.

- نظرخواهی از معاونین محترم ذیربط و تدوین برنامه‌های دوره‌ای جهت برگزاری جلسات شورای معاونین، شورای عالی، نشست روسای دانشگاه ها و دیگر گردهمایی‌های ضروری و تدوین برنامه‌های آتی.

- گردآوری پیشنهادات کلیه مدیران وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ودسته‌بندی و جمع‌بندی آنها در راستای اداره بهینه منابع و تدوین راه کارهای اجرایی مناسب.

- تشکیل کارگروه ویژه جهت تدوین راه کارهای مناسب برای اجرایی شدن برنامه تقدیمی وزیر به مجلس محترم شورای اسلامی.

- ساماندهی شوراهای نظارت و ارزیابی استان‌ها و  شورایعالی نظارت و ارزیابی مرکزی طبق مذاکرات قبلی، ضمن آنکه در غیاب اینجانب به حل و فصل امور اجرایی مجموعه خواهید پرداخت.

- استقلال کامل معاونت‌های بخشی در اداره امور محوله لحاظ خواهد شد.

- انتظار می رود در غیاب اینجانب گردش امور دفتر وزیر را هدایت و پیگیری فرمایید.

توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.»