النشره گزارش داد، عادل الجبیر بعد از سال‌ها حمایت از تروریست‌هائی که در سوریه جنایت کردند، گفت: ما باید در کنار ملت سوریه برای دستیابی به حقش بدون دخالت خارجی بایستیم. وی افزود: ما بر راهکار سیاسی برای بحران سوریه تاکید داریم. عادل الجبیر که به خاطر همدستی با بن سلمان در قتل جمال قاشقچی از وزارت خارجه عربستان کنار گذاشته شد، برای سرپوش گذاشتن براین جنایت گفت: «ما باید ضد نقض حقوق بشر از سوی ایران به ویژه اقدامات طایفه‌ای و نژادی آن بایستیم.» عادل الجبیر، بدون آنکه به کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم یمن به دست نظامیان سعودی اعتراف کند، مدعی شد خواهان حکومت مشروع در یمن است.