مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که مهمان یکی از برنامه‌های شبکه ۵ بود، با یک سوال غافلگیرکننده مواجه شد. مجری برنامه یک پاکت به تاج داد که در برگه داخل آن نوشته شده بود: «در جام ملت‌های آسیا با خیال راحت کنار یکی از خواننده های لس آنجلسی نشسته بودید. یک نفر در گوش شما چیزی گفت که شما سریع آنجا را ترک کردید. آن یک نفر که بود و در گوش شما چه گفت؟»

تاج در پاسخ به این سوال گفت: اول اینکه من آنجا را ترک نکردم. من یک مذاکره ای داشتم که رفتم برای مذاکره، بعد دوباره در جایگاه ویژه ایشان را دیدم و آنجا هم دوباره یک صحبتی انجام دادیم. ارزیابی من منفی نیست. فوتبال یک ذره از این قائده‌ها مستثنی است.