روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان فارس اعلام کرد: با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام‌زمان(عج) ۱۹ نفر از سرشاخه‌های اصلی یک شرکت هرمی با عنوان "ورد واید انرژی" که سرمایه‌های افراد را جمع‌آوری و از کشور خارج می‌کردند، دستگیر شدند. این ۱۹ نفر با ادعای سرمایه‌گذاری در بورس‌های بین‌المللی با استفاده از روش‌های فریب‌کارانه و با تشکیل زنجیره‌های انسانی، سرمایه افراد را جذب و مبالغ قابل توجهی ارز از کشور خارج می‌کردند.

بنا به این گزارش، از روش‌های این افراد برای جذب مشتریان در استان‌های فارس، گلستان و سمنان، فریب مشتریان با ادعاهایی نظیر راه‌های سریع کسب درآمد و سخنان انگیزشی درباره ثروت بوده است. مردم می‌توانند با مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به شماره ۱۱۳ ستاد خبری وزرات اطلاعات ارایه دهند.