صبح امروز اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.

 

در این جلسه قاضی مسعودی مقام اتهامات متهم ردیف اول و سایر متهمین این پرونده را به آنها تفهیم کرد و آن را اخلال در نظام اقتصادی از طریق دریافت وام‌ بدون وثیقه که در محل غیر آن صرف کرده‌اند اعلام کرد.

در این جلسه نماینده دادستان کیفرخواست متهمین را قرائت کرد و در ادامه حسین هدایتی به ارائه قسمتی از دفاعیات خود پرداخت.

 

در نهایت قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده به روز دوشنبه هفته آتی موکول می‌شود.