محمد علی وکیلی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا از موافقین جدایی این دو وزارتخانه از یکدیگر است.

وی با تاکید برلزوم جداسازی این دو وزارتخانه می‌گوید: با توجه به شرایط بازار و محدودیت‌هایی که در تأمین مایحتاج مردم پیش آمده است نیازمند تفکیک حوزه بازرگانی از وزرات صمت هستیم. موضوع ادغام وزارتخانه‌ها به دولت دهم و دوره ریاست محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد و اساس این تغییر، سیاست‌های کلانی چون سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه کشور با هدف کوچک‌سازی دولت‌ها بود که دولت را ملزم به کاهش تعداد وزارت‌خانه‌ها می‌کرد..

وی افزود: یکی از اهداف این ادغام‌ها، کوچک‌سازی دولت‌ها بود اما این ادغام‌ها در عمل نتیجه دیگری به همراه داشت و بیش از آنکه بحث ادغام عملی شود، تنها به تجمیع بسنده شد و کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت‌ها عملاً نتیجه‌ای در برنداشت.

وکیلی با بیان اینکه موضوع جدا سازی دو وزارتخانه صنعت و معدن و «بازرگانی» مورد تاکید رئیس جمهور است گفت: ما هم معتقد هستیم که شاید این تفکیک بتواند در شرایط فعلی اثرگذار باشد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: با توجه به شرایط دشوار کنونی و ضرورت نظارت حداکثری دولت بر بازار، نیازمند تفکیک حوزه بازرگانی از وزرات صمت و وزارت جهاد و کشاورزی هستیم و حتی معتقدم گمرک ایران هم باید به وزارت بازرگانی ملحق شود تا بتوانیم بخش بازرگانی را به صورت متمرکز داشته باشیم.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت می‌تواند از یک سو به پویایی بیشتر در حوزه تجارت و بازرگانی منجر شود و از سوی دیگر وزارت صنعت را در هدایت بخش صنعت تخصصی‌تر کند می‌گوید: در مجموع با توجه به حجم سنگین مسئولیت این وزارتخانه، تفکیک آن ضروری به نظر می‌رسد.