به گزارش دنیای اقتصاد، بازار سکه امروز روند کاهشی را شاهد بود و در مقابل بازار ارز گرانی با گرانی لیر و پوند همراه شد.

قیمت دلار یورو پوند لیر امروز 8 اسفند 1397

قیمت دلار امروز

امروز دلار مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار که روز قبل تا 13,300 (سیزده هزار و سیصد ) تومان رسیده بود، در بازار امروز - چهارشنبه، 08 اسفند 1397 مصادف با 27 فوریه 2019 - با کاهش 0.15 درصد به 13,280 (سیزده هزار و دویست و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
13280 20 0.15 درصد امروز
13300 150 1.12 درصد روز قبل
13450 200 1.48 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ یورو

قیمت یورو در بازار امروز به ۱۵,۴۰۰ (پانزده هزار و چهارصد ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۰.۹۷ درصد کاهش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
15400 150 0.97 درصد امروز
15550 50 0.32 درصد روز قبل
15600 0 0 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ پوند

قیمت پوند امروز با افزایش ۰.۵۷ درصد از ۱۷,۵۱۹ (هفده هزار و پانصد و نوزده ) تومان به ۱۷,۶۲۰ (هفده هزار و ششصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
17620 101 0.57 درصد امروز
17519 71 0.4 درصد روز قبل
17590 233 1.32 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

درهم امارات در بازار امروز

در بازار امروز درهم امارات نسبت به روز قبل با ۶ تومان کاهش ۳,۶۱۶ (سه هزار و ششصد و شانزده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
3616 6 0.16 درصد امروز
3622 40 1.1 درصد روز قبل
3662 55 1.5 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین قیمت لیر ترکیه با ۰.۰۳ درصد افزایش نسبت به روز قبل ۲,۵۰۷ (دو هزار و پانصد و هفت ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
2507 1 0.03 درصد امروز
2506 31 1.23 درصد روز قبل
2537 33 1.3 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار کانادا امروز

قیمت دلار کانادا در بازار امروز به ۱۰,۰۹۳ (ده هزار و نود و سه ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۰.۱۹ درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار کانادا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
10093 20 0.19 درصد امروز
10073 138 1.36 درصد روز قبل
10211 188 1.84 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار استرالیا در بازار امروز

قیمت دلار استرالیا امروز با افزایش ۰.۰۷ درصد از ۹,۵۱۵ (نه هزار و پانصد و پانزده ) تومان به ۹,۵۲۲ (نه هزار و پانصد و بیست و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار استرالیا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
9522 7 0.07 درصد امروز
9515 131 1.37 درصد روز قبل
9646 89 0.92 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دینار عراق

همچنین قیمت دینار عراق با ۹.۰۹ درصد افزایش نسبت به ۴ روز پیش۱۱ (یازده ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دینار عراق
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
11 1 9.09 درصد 3 روز پیش
10 1 10 درصد 4 روز پیش
11 1 9.09 درصد 9 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت رینگیت مالزی امروز

قیمت رینگیت مالزی در بازار امروز به ۳,۲۶۸ (سه هزار و دویست و شصت و هشت ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۰ درصد بدون تغییر داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر رینگیت مالزی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
3268 0 0 درصد امروز
3268 41 1.25 درصد روز قبل
3309 39 1.17 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت بات تایلند در بازار امروز

در بازار امروز بات تایلند نسبت به روز قبل با ۰ تومان بدون تغییر ۴۲۴ (چهارصد و بیست و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر بات تایلند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
424 0 0 درصد امروز
424 6 1.41 درصد روز قبل
430 5 1.16 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت منات آذربایجان در بازار امروز

همچنین قیمت منات آذربایجان با ۱.۳۳ درصد افزایش نسبت به روز قبل ۷,۸۱۲ (هفت هزار و هشتصد و دوازده ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر منات آذربایجان
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
7812 104 1.33 درصد امروز
7708 204 2.64 درصد روز قبل
7912 6 0.07 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت درام ارمنستان در بازار امروز

قیمت درام ارمنستان در بازار امروز به ۲۷ (بیست و هفت ) تومان رسید، که نسبت به ۳ روز پیش۳.۷ درصد کاهش داشته است.

قیمت سکه و طلا امروز 8 اسفند 1397

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که سکه بهار آزادی که روز قبل تا 4,593,000 (چهار میلیون و پانصد و نود و سه هزار) تومان رسیده بود، در بازار امروز - چهارشنبه، 08 اسفند 1397 مصادف با 27 فوریه 2019 - به 4,593,000 (چهار میلیون و پانصد و نود و سه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4593000 0 0 درصد امروز
4593000 50000 1.08 درصد روز قبل
4543000 167000 3.67 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی در بازار امروز به ۴,۶۲۵,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۰.۸۲ درصد کاهش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4625000 38000 0.82 درصد امروز
4663000 15000 0.32 درصد روز قبل
4648000 141500 3.04 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه در بازار امروز

قیمت نیم سکه امروز با کاهش ۱.۰۱ درصد از ۲,۵۹۶,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و نود و شش هزار) تومان به ۲,۵۷۰,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و هفتاد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
2570000 26000 1.01 درصد امروز
2596000 34000 1.3 درصد روز قبل
2630000 90000 3.42 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ ربع سکه

قیمت ربع سکه در بازار امروز به ۱,۶۵۰,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۱.۲۱ درصد کاهش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
1650000 20000 1.21 درصد امروز
1670000 20000 1.19 درصد روز قبل
1690000 50000 2.95 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل با ۲۰۰۰ تومان کاهش ۸۴۶,۰۰۰ (هشتصد و چهل و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
846000 2000 0.23 درصد امروز
848000 0 0 درصد روز قبل
848000 7000 0.82 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ امروز

قیمت طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ در بازار امروز به ۴۲۲,۱۰۰ (چهارصد و بیست و دو هزار و یکصد ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۱.۱۳ درصد کاهش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
422100 4800 1.13 درصد امروز
426900 9800 2.29 درصد روز قبل
417100 13900 3.33 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت هر اونس طلا در بازار امروز

امروز هر اونس طلا برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرده است، بطوری که هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۳۲۵ (یک هزار و سیصد و بیست و پنج ) تومان رسیده بود، در بازار امروز - چهارشنبه، ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۲۷ فوریه ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۱۱ درصد به ۱,۳۲۶ (یک هزار و سیصد و بیست و شش ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
1326.4 1.51 0.11 درصد امروز
1324.89 4.93 0.37 درصد روز قبل
1329.82 1.66 0.12 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۱۳ درصد از ۴۳۲,۶۴۰ (چهارصد و سی و دو هزار و ششصد و چهل ) تومان به ۴۲۷,۷۹۰ (چهارصد و بیست و هفت هزار و هفتصد و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
427790 4850 1.13 درصد امروز
432640 9920 2.29 درصد روز قبل
422720 14080 3.33 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز

همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار با ۱.۱۳ درصد کاهش نسبت به روز قبل ۵۷۰,۳۹۰ (پانصد و هفتاد هزار و سیصد و نود ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
570390 6460 1.13 درصد امروز
576850 13240 2.29 درصد روز قبل
563610 18780 3.33 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت هر مثقال طلا امروز

قیمت هر مثقال طلا امروز با کاهش ۱.۱۳ درصد از ۱,۸۷۴,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و هفتاد و چهار هزار) تومان به ۱,۸۵۳,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
1853000 21000 1.13 درصد امروز
1874000 43000 2.29 درصد روز قبل
1831000 61000 3.33 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند