به گزارش دنیای اقتصاد، نوسانات سکه امروز روند کاهشی قیمت ها را شاهد بود.

قیمت سکه امروز 1397-12-08 - سکه امامی ارزان شد

سکه بهار آزادی امروز

امروز سکه بهار آزادی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که سکه بهار آزادی که روز قبل تا 4,593,000 (چهار میلیون و پانصد و نود و سه هزار) تومان رسیده بود، در بازار امروز - چهارشنبه، 08 اسفند 1397 مصادف با 27 فوریه 2019 - با کاهش 1.1 درصد به 4,543,000 (چهار میلیون و پانصد و چهل و سه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4543000 50000 1.1 درصد امروز
4593000 50000 1.08 درصد روز قبل
4543000 167000 3.67 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی در بازار امروز به ۴,۶۴۲,۵۰۰ (چهار میلیون و ششصد و چهل و دو هزار و پانصد ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۰.۴۴ درصد کاهش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4642500 20500 0.44 درصد امروز
4663000 15000 0.32 درصد روز قبل
4648000 141500 3.04 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

نیم سکه امروز

قیمت نیم سکه امروز با کاهش ۰.۷۷ درصدی از ۲,۵۹۶,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و نود و شش هزار) تومان به ۲,۵۷۶,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و هفتاد و شش هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
2576000 20000 0.77 درصد امروز
2596000 34000 1.3 درصد روز قبل
2630000 90000 3.42 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه هم برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد. ربع سکه که روز قبل تا ۱,۶۷۰,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار) تومان رسیده بود، با رشد ۰.۵۹ درصد به ۱,۶۸۰,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
1680000 10000 0.59 درصد امروز
1670000 20000 1.19 درصد روز قبل
1690000 50000 2.95 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ سکه گرمی

قیمت هر سکه گرمی امروز با بدون تغییر  ۸۴۸,۰۰۰ (هشتصد و چهل و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
848000 0 0 درصد روز قبل
848000 7000 0.82 درصد 2 روز پیش
855000 10000 1.16 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند