روزنامه خبرورزشی در شماره امروز خود پرده از یک اتفاق جنجالی در اتاق وینفرد شفر برداشته است.به نوشته این روزنامه فردی که دوستی نزدیکی با وینفرد شفر دارد در اتاق او تلفن خود را باز گذاشته بود تا حرف های مرد آلمانی به فرد دیگری منتقل شود. ظاهرا پسر وینفرد شفر متوجه این موضوع شده و اتفاقات جنجالی دیگری هم رخ داده است.

گزارش کامل این اتفاق را می توانید در خبرورزشی امروز بخوانید.