کریم بوستانی امروز با مراجعه به باشگاه از سمت خود در این تیم استعفا کرد.بوستانی اعلام کرد شرایط ادامه همکاری را ندارد و با توافق باشگاه از سمت خود کناره‌گیری کرد.کریم قنبری که به عنوان دستیار بوستانی فعالیت می‌کرد جانشین او شد.

قنبری به طور موقت به عنوان سرمربی استقلال خوزستان حضور دارد و عملکرد او در هفته‌های آینده ارزیابی می‌شود تا تکلیف سرمربی این تیم به طور قطعی مشخص شود.