محمود صادقی در صفحه‌ شخصی خود در توئیتر درباره استعفای ظریف نوشت:

« استعفا راه حل مناسبی برای مواجهه با مشکلات و چالش‌ها نیست؛ با پرهیز از تداخل وظایف، زمینه را برای هم افزایی قوای کشور و تقویت مدیران اجرایی فراهم کنیم.»