محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به نامه جنجالی خود به حناچی که دو روز گذشته منتشر شد، اظهار کرد: من این نامه را به قصد انتشار ننوشتم و برایم سوال است که چطور منتشر شده است؟

وی در پاسخ به سوالی مبنی‌ بر اینکه آیا پیگیری حقوقی می‌کنید که این نامه چطور منتشر شده است، افزود: اگر بدانم چطور منتشر شده است خوشحال می‌شوم، اما شواهد کنونی نشان می‌دهد که ابتدا یکی از خبرگزاری‌ها آن را منتشر کرده و خیلی دوست دارم بدانم که این نامه چگونه به دست این خبرگزاری رسیده است.

در روزهای آغازینی که حناچی به روی کار آمد، حق‌شناس طی نطقی که در صحن شورا ایراد کرد، خداحافظی نجفی و افشانی از شهرداری را اتفاقی طراحی شده خواند و گفت: همان جریانی که نجفی و افشانی را زمین زد، حناچی را هم از میدان به در خواهد کرد.

نامه حق‌شناس به حناچی که دو روز پیش منتشر شد، حاوی هشدارهایی به شهردار تهران تحت عنوان سقوطش از سمت شهرداری تهران بود.