او در گفت و گویی کوتاه با خبرنگار «انتخاب» همچنین با بیان اینکه «دکتر ظریف جایگاهش فقط به وزارت ‌محدود نمی شد» افزود: در حالیکه همه از کناره گیری وزیر امور ‌خارجه حرف می زنند، باید اذعان داشت که آقای ظریف به لحاظ ‌تسلط به همه امور شخصیتی فراگیر داشتند و به همین دلیل، ‌رفتنش از دولت نباید خروج یکی از وزیران کابینه تلقی شود. ‌ظریف یکی از ارکان تعیین کننده دولت آقای روحانی بود و ‌نبودنش در همه حوزه ها می تواند تاثیرات منفی ای را بر جای ‌بگذارد.‌

عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: حتی مخالفان دولت هم می دانند که ‌ایشان شخصیتی تاثیرگذار در مناسبات نظام بین الملل است و ‌اینکه بتوانیم، جاگزینی همطراز با خودش را پیدا کنیم، کار ‌دشواری است. همچنین باید ابراز تاسف کرد که گروهی در ‌داخل، نسبت به چنین شخصیتی هجمه های زیادی را وارد می ‌کردند و به جای قدردانی از ظریف، سعی داشتند تا به شکل های ‌مختلف تخطئه شان کنند. در حالیکه خودِ آقای ظریف در یکی ‌از آخرین گفت و گوهایش اعلام کردند که همراهی و همدلی می ‌تواند هم در تعامل با جهان و هم در راستای کاهش مشکلات ‌داخلی نقش و سهم مهمی داشته باشد و باید «در کنار هم ‌بودن» را ضرورتی مهم و غیرقابل انکار بدانیم.

هاشمی درباره چرایی مخالف خوانی های گاه و بیگاه گفت: ‌گروهی که در انتخابات گذشته شکست سختی خوردند، هنوز در ‌جو انتخاباتی هستند و از اینکه با رای مردم به حاشیه رانده شده ‌اند، عصبانی هستند. به همین دلیل سعی شان را به کار می ‌گیرند تا با کارشکنی علیه دولت و دولت مردان، این تلقی که ‌دولت ناکارآمد است را به ذهن افکار عمومی تزریق کنند. این ‌نوع فعالیت ها، آنهم در شرایطی که مشکلات اقتصادی و ‌همچنین رابطه مان با دنیا، کشور را در شرایط فوق العاده ‌حساس و دشواری قرار داده است تا بتوان گفت، رفتارهای ‌رادیکال در چنین وضعیتی واقعا تاسف آور و تعجب آور است.

محمد هاشمی در پایان صحبت هایش اظهار داشت: امیدوارم ‌آقای روحانی شرایط را به گونه ای مدیریت کند که ظریف در ‌دولت بماند تا بتواند با استفاده از تجربه و توانایی های خود، ‌موضوع های روز دیپلماسی را حل و فصل کند.‌