محسن هاشمی پیش از آغاز صد و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا شما در جریان نامه تهدیدآمیز محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران به پیروز حناچی شهردار تهران هستید یا خیر اظهار کرد: بنده این نامه را ندیده‌ام اما در کل انتشار این نامه صحیح نبود.

وی تصریح کرد: آقای حق‌شناس نامه‌ای را به صورت خصوصی برای شهردار تهران نوشته بودند و در واقع این نامه نباید در فضای عمومی و رسانه‌ای منتشر می‌شد.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که مگر نامه خصوصی با سربرگ شورا ارسال می‌شود گفت: مانعی در این زمینه وجود نداشته است و در واقع همانطور که گفتم این نامه که محتوای آنها خصوصی بوده است نباید انتشار پیدا می‌کرده است. البته کسانی که این نامه را منتشر کرده‌اند به دنبال ملتهب کردن فضا بوده‌اند.

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا شورا در فرآیند انتصابات شهرداری تهران دخالتی خواهد داشت یا خیر گفت: قاعدتا انتصابات حق شهردار تهران است و ما نیز دخالتی را در این بخش نداریم.