حمید بعیدی‌نژاد نوشت: ۵ هفته مانده به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، هنوز راه حل مورد توافقی جهت نحوه خروج وجود ندارد.

وی ادامه داد: جرمی کوربین اعلام کرد که اگر چهارشنبه، مجلس با طرح پیشنهادی حزب کارگر جهت برگزیت نرم موافقت نکند، این حزب از برگزاری رفراندوم مجدد در خصوص اصل خروج از اتحادیه اروپا حمایت می‌کند.