نمایندگان در ادامه جلسه علنی عصر دوشنبه مجلس بند الف تبصره ۴ بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را تصویب کردند.

نمایندگان در این بند به بانک های عامل اجازه دادند در سال 1398 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه های قدیمی دارای ذخایر نفتی درجا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها و طرح های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه ‌و یک ‌درصدی(51%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌ یافته براساس مزیت های منطقه‌ای اقدام کند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک های عامل را مجاز کردند که نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی سرمایه‌گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند اقدام کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بند ب تبصره 4 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور را تصویب کردند که بر این اساس، به بانک های عامل اجازه داده می‌شود در سال 1398 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.