هادی هاشمیان اظهار کرد: این سه نفر اردیبهشت امسال یک تن و ۷۰۰ کیلوگرم تریاک و حشیش را با تریلی اسکانیا به استان قاچاق کردند که با هوشیاری پلیس دستگیر شدند.

 

وی ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات و اقرار متهمان، دادگاه متهمان ردیف اول و دوم را هر کدام ۲۵ سال زندان و پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان محکوم کرد.

هاشمیان با بیان این که متهم ردیف سوم هم به ۱۵ سال حبس و ۵۵ میلیون تومان جریمه محکوم شد، گفت: تریلی اسکانیا هم با رای دادگاه ضبط شد.