وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست صمیمانه با تبیین مفاهیم "استقلال" به عنوان اصلی بارز در سیاست خارجی ایران و "امنیت درون زا" و متکی به مردم، دیدگاه ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران را در خصوص مهمترین مسائل منطقه ای، جهانی، حقوق بشر و مساله فلسطین تشریح کرد و به سوالات حاضران پاسخ داد.

5144936

 پیش از این نیز، گدام دارمندرا سفیر جدید هند در ایران پیش از ظهر امروز با محمد جواد ظریف دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کرد.

5144937