اسپایک لی برنده اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی برای فیلم «بلک‌ک‌کلنزمن» هنگام دریافت جایزه‌اش از ساموئل ال‌جکسون حرکتی کرد که سوژه عکاسان شد. 

او در سخنرانی پس از دریافت جایزه از فرصت استفاده کرد تا مردم را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰ تشویق کند. او با کنایه به ترامپ و دولت کنونی آمریکا گفت: «میان عشق و نفرت دست به انتخابی اخلاقی بزنید. بیایید کار درست را انجام دهیم.»