در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) در جریان بررسی بندی از لایحه بودجه که مرتبط با اختصاص اعتبارات برای آسفالت معابر و راه‌ها و مالچ‌پاشی عبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر در مجلس به دنبال بیان شدن پیشنهادی در خصوص کاهش اعتبار مالچ‌پاشی تقاضای اخطار کرد، اما علی مطهری که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت اخطار وی را وارد ندانست. پس از تصویب این پیشنهاد خدری در اخطاری انتقاداتی را نسبت به علی مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت وارد کرد.

خدری خطاب به مطهری گفت: شما یا ادعا کنید که به عالم غیب وصل هستید یا هاله نور به شما سرایت کرده است. شما از کجا فهمیدید که اخطار من وارد نیست؟ اگر مرد عمل هستید یک هفته در خوزستان زندگی کنید و بعد قانون تصویب کنید.

مطهری در پاسخ به وی بیان کرد: بنده متوجه شدم که اخطار شما با استناد به اصل پنجم و در خصوص محیط زیست خوزستان بود و آن را وارد ندانستم.

سپس وی گریه کرد و تعدادی از نمایندگان در اطراف او تجمع کردند.