معصومه ابتکار در نشست تشکل‌های غیردولتی استان کرمانشاه حول محور "گفتگوی ملی خانواده و بین نسلی" با اشاره به تهیه طرح ملی گفتگوی ملی خانواده گفت: این طرح با همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران تهیه شده و یکی از مأموریت‌های این طرح موضوع تحکیم بنیان خانواده است.

وی بیان کرد: این طرح به ارائه آموزش‌های قبل، حین و بعد از ازدواج می‌پردازد و علاوه بر آن توان افزایی اقتصادی زنان را هم پیگیری می‌کند.

ابتکار گفت: باید تلاش کنیم روابط عاطفی بین خانواده‌ها بیشتر شود، زیرا این موضوع به کاهش خشونت و چالش‌های اجتماعی در کشور منجر می‌شود.

وی افزود: امروز طی مطالعاتی که در جهان انجام شده خانواده کارکرد خودش را از دست داده و تنهایی در بسیاری از کشورها رواج پیدا کرده که این موضوع منجر به فروپاشی خانواده‌ها می‌گردد، اما در کشور ما با توجه به تعالیم ارزشمند دینی باید تلاش کنیم که بنیان خانواده در کشور روز به روز محکم‌تر شود.

وی گفت: خانواده موضوع ملی است و باید در راستای تقویت این موضوع بسیار مهم گام برداریم و با استفاده از نظران کارشناسان و صاحب نظران به دنبال تحکیم بیشتر خانواده‌ها باشیم.

معاون رییس جمهور در ادامه به اجرای طرح تاب آوری اجتمای در کشور اشاره و استان کرمانشاه را استانی موفق در این زمینه اعلام و اظهار کرد: این طرح از جمله طرح‌هایی است که امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم آن را تهیه و اجرایی کرد و هم اکنون این طرح با جدیت خوبی در کشور در حال اجراست و استان کرمانشاه نیز با تلاش مدیران ارشد استان این طرح را با قدرت و قوت خوبی به پیش می‌برد.