بهروز کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره همپوشانی‌های بیمه‌ای و اقدامات انجام شده در راستای رفع آن توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: از سال‌های گذشته قوانین متنوع و ارائه خدمات درمانی گوناگون باعث همپوشانی‌های بیمه شده و این نتیجه را به دنبال داشته که برخی افراد از دو یا سه دفترچه برخوردار باشند.

 

وی افزود: در مقابل برخی افراد هم تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و هزینه زیادی بابت سلامت و درمان متحمل می‌شوند.

 

مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه به منظور برقراری عدالت اجتماعی اقداماتی برای رفع همپوشانی بیمه‌ای برای چنددفترچه بیمه‌ای‌ها از یکی دو سال اخیر شروع شد گفت: بیمه‌ها برای آنکه بتوانند خدمات مناسبی ارائه دهند باید از بنیه مناسبی برخوردار باشند. سازمان‌های بیمه گر با پشتوانه قانون برنامه ششم توسعه در اقدامی هماهنگ به سمت رفع همپوشانی‌ها حرکت کردند.

کریمی ادامه داد: بر این اساس مدیران عامل تامین اجتماعی، بیمه سلامت، کمیته امداد امام خمینی و ستادکل نیروهای مسلح تفاهم نامه‌ای منعقد کردند و قرار شد اطلاعات این دستگاه‌ها در اختیار یکدیگر قرار بگیرد و بتوانیم یک بیمه شده اصلی را برای هر فرد مشخص و دفترچه‌های اضافه را حذف کنیم تا پوشش بیمه‌ای عادلانه‌تری داشته باشیم.

وی با اشاره به طرح حذف دفترچه بیمه‌های کاغذی در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: این برنامه در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی نیز بتدریج در حال انجام است و کمک می‌کند تا بتوانیم خدمات درمانی را با سرعت بیشتری به هموطنان ارائه کنیم و سوابق پزشکی از آنها در قالب یک پرونده الکترونیک در دست داشته باشیم.

مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه در طرح همپوشانی برای چنددفترچه بیمه‌ایها، کدام یک از دفترچه‌های افراد حذف و کدامیک باقی می‌ماند؟ اظهار کرد: به قوانین خود دستگاه‌ها مربوط است. بیمه شده اصلی تابع هر صندوقی باشد باید دفترچه همانجا را هم داشته باشد و اعضای خانواده هم بر اساس مقررات همان صندوق ها باید سنجیده شوند.

کریمی ادامه داد: یک شیوه نامه استحقاق سنجی داریم که مبنای کار ماست و مشخص می‌کند فردی که چند دفترچه بیمه دارد، استحقاق باقی ماندن در کدام یک را داراست. به عنوان مثال اگر دخترخانمی شاغل بوده و خودش دفترچه بیمه تامین اجتماعی داشته باشد و تحت تکفل پدرش هم بوده و یک دفترچه بیمه سلامت هم داشته باشد، دفترچه بیمه سلامتش حذف می‌شود.

وی با اشاره به شناسایی نزدیک به سه میلیون همپوشانی گفت: در اولین اقدام بیمه‌های اضافه ۲۰۰ هزار نفر را حذف کردیم و از این پس هم به صورت الکترونیکی کنترل می‌کنیم و هر کس بخواهد دفترچه‌اش را تمدید یا تعویض کند اگر مشمول رفع همپوشانی باشد، استحقاق سنجی می‌شود و یکی از دفترچه‌هایش حذف خواهد شد.

مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی افزود: به افراد چند دفترچه‌ای توصیه می‌کنیم قبل از آنکه الزامی پیدا شود و با مشکلی برای دریافت خدمات روبرو شوند خودشان به سازمان‌های مربوطه مراجعه و وضعیت خود را مشخص کنند.