در بخشی از این بیانیه که به امضای محمد توسلی، دبیرکل نهضت آزادی رسیده آمده است: نهضت آزادی ایران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین احزاب فعال ایران با سابقه‌ای نزدیک به ۶۰ سال  در راستای باور به دموکراسی، حقوق بشر، صلح جهانی، منافع ملی ایران و حفظ امنیت منطقه، از کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی دموکراسی‌خواه جهان تقاضا دارد تا نسبت به رفتار غیر اخلاقی، غیر انسانی و خلاف تعهدات بین‌المللی دولت امریکا که دادگاه بین‌المللی لاهه هم بر نامشروع بودن آن صحه گذاشته، بی‌تفاوت نباشند و تلاش کنند با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های ممکن، از احکام و مصوبات نهادهای بین‌المللی که ضامن صلح و امنیت جهانند، دفاع کنند. همچنین از دولت‌هایشان بخواهند نسبت به رفتار یکجانبه دولت امریکا در تحریم مردم ایران، موضعی قاطع اتخاذ نمایند.