نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت شامگاهی (شنبه، ۴ اسفند) پارلمان و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۸، بند (د) تبصره (۱۶) این لایحه را تصویب کردند.

در متن بند (د) تبصره (۱۶) لایحه بودجه ۹۸ آمده است: دولت از طریق خزانه‌داری کل‌کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد(۱%) از یک دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون را به استثنای هزینه‌های استهلاک تا مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد (۷۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز کند.