در نشست نوبت سوم مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی تبصره های درآمدی لایحه بودجه وزارت نیرو مکلف شد تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاه های اجرائی را معادل قیمت تمام شده دریافت کند.

بر اساس بندالحاقی ۵ به منظور فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب،مکلف شد تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاه های اجرائی مندرج در ماده(۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه را معادل قیمت تمام شده دریافت نماید.

مدارس و کتابخانه‌های عمومی و بیمارستان های دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.