بهروز نعمتی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به این که بالغ بر ۶  هزار پیشنهاد بودجه‌ای از سوی نمایندگان وجود دارد و اختیاراتی که آئین نامه برای ارائه پیشنهادات به نمایندگان داده است، زمانی بیش از حد معمول برای بررسی بودجه نیاز است.

وی افزود: در سال‌های گذشته بررسی بودجه حدوداً سه هفته به طول می‌انجامید اما با وجود این پیشنهادات و روند فعلی بررسی بودجه بیش از یک ماه به طول می‌انجامد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: امروز تعدادی از نمایندگان پیشنهاد کردند که تعداد شیفت‌های بررسی بودجه را به سه شیفت افزایش دهیم که نمایندگان در رأی گیری استمزاجی با آن موافقت کردند و بر این اساس شیفت سوم بعد از نماز مغرب و عشاء تا ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه ادامه خواهد داشت.

به گفته نعمتی، بررسی بودجه در سه شیفت تا پایان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور ادامه خواهد یافت.

وی گفت: تمام تلاش ما این است که قبل از موعد مقرر بررسی بودجه را به اتمام برسانیم زیرا شورای نگهبان هم برای بررسی این مصوبات ۱۰ روز زمان نیاز دارد البته آنان قول داده اند که همزمان با بررسی این لایحه در مجلس، نسبت به رسیدگی آن در شورای نگهبان اقدام کنند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به سوالی درباره احتمال بررسی و تصویب بودجه یک دوازدهم گفت: بعید است چنین اتفاقی رخ دهد.