«منصور غلامی» در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور روئسای دانشگاه‌های استان برگزار شد، با بیان این که آموزش عالی طی ۴۰ سال گذشته وظیفه خود را خوب انجام داده است، اظهار کرد: عدم نیاز ایران اسلامی به کارشناسان خارجی گواه استقلال علمی و آموزشی کشور است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پژوهش، افزود: جایگاه امروز ایران در حوزه‌های پژوهشی بین‌المللی نشان می‌دهد که فعالیت دانشگاهیان در این حوزه به ثمر نشسته است.

وزیر علوم در ادامه با بیان این که متأسفانه در مورد دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی خیلی کم حرف زده می‌شود، گفت: افراد باید در مورد دستاوردهای انقلاب نیمه پر را دیده و نسبت به افزایش امید بین افراد جامعه اقدام کنند.

غلامی تقویت ظرفیت‌های بین‌المللی را از جمله اقدامات در دستور کار وزارت علوم دانست و بیان کرد: برنامه‌های منسجم به منظور ارتقای جایگاه علمی ایران در عرصه‌های بین‌المللی تدوین و در دستور کار قرار گرفته است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ایجاد اشتغال پایدار با تقویت شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری، بیان کرد: حمایت بیش از پیش از پارک‌های علم و فناوری از جمله رویکردهای جدی وزارت علوم و دولت است.

وی ورود به رفع مسائل اجتماعی و صنعتی را از دیگر رویکردهای جدی وزارت علوم دانست و گفت: فعالیت به روز علمی برای رفع دغدغه صنعت از جمله اقدامات انجام شده و در دستور کار وزارت علوم است.

وزیر علوم با بیان این که در حوزه فناوری می‌توانیم برخی از اقدامات را به بخش خصوصی واگذار کنیم، افزود: در بحث ساماندهی مأموریت‌گرا کردن مراکز آموزشی در اولویت اجرایی وزارت علوم قرار گرفته است.

غلامی بهینه کردن از مراکز آموزشی کشور از دیگر اولویت‌های اجرایی وزارت علوم است، گفت: بیش از هشت هزار عنوان درس از لحاظ عنوان و محتوا بازنگری شده است.

این مسئول در پایان با بیان اینکه وزارت علوم برای تحقق برنامه‌های خود به حمایت‌های مختلف نیاز دارد، تأکید کرد: ایجاد هم افزایی دانشگاه‌های کشور نقش مهمی در توسعه جامعه دانشگاهی ایفا می‌کند.