جواد عاشوری اظهار داشت: هم اینک هر شانه تخم مرغ بین ۱۳۰ تا ۱۷۰ هزار ریال در بازار عرضه می شود.

وی اضافه کرد: علت تفاوت قیمت در شانه های تخم مرغ وزن آنها بوده و وزن هر شانه تخم مرغ بین ۹ تا ۱۳ کیلوگرم متغیر است.

رییس اتحادیه مرغ، ماهی، تخم مرغ و پرنده فروشان همدان ادامه داد: با وجود افزایش مصرف تخم مرغ در ایام پایانی سال به ویژه در قنادی ها نه تنها قیمت آن افزایش نمی یابد بلکه ارزانتر نیز می شود.