۲۲۷ نماینده در نامه‌ای خواستار افزایش خرید قیمت تضمیمی گندم شدند.

متن این نامه به شرح زیر است: 

طی سه دهه اخیر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی فرار و فرودهایی داشته است، به گونه ای که در بره های مختلف زمانی همچون سال های ۷۹ تا ۸۳ و ۹۲ تا ۹۵ که نرخ خرید گندم متناسب با تورم  و همچنین شرایط بازار بوده است تولید این محصول اساسی روند سعودی را تجربه نموده که در سال ۸۳ و ۹۵ در تولید  گندم خود کفا شده است .

 در بره های زمانی دیگر از جمله سال های  ۸۷ تا ۹۱ و ۹۶ تا ۹۷ شاهد عدم افزایش قیمت گندم بوده ایم که نتیجه آن قاچاق گندم یه  دیگر کشورها و فروش گندم به واحده های دام وطیور و در نهایت خروج میلیون ها دلار ارز از کشور شد 

باتوجه به تجربه ۷ میلیون تن گندم و قاچاق آن در برهه های مختلف زمانی انتظار می رفت در سال جاری باتوجه به اختلاف قابل توجه قیمت گندم با کشورهای هماسیه و تورم ۵۵ درصدی محصولات تولیدات کشاورزی دولت نرخ عادلانه ای را برای خرید گندم داده شود.

کم توجهی دولت نسبت به ۹۶ و ۹۷ و همچنین اختلاف قیمت های داخلی با گندم کشورهای همسایه زمینه برای قاچاق گندم به خارج از کشور  فراهم کرده است

طبق محاسبات کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس قیمت مناسب با متناسب با نرخ تورم بخش کشاورزی هزار و ۹۳۰ تومان است به خصوص از شخص جنابعالی تقاضا داریم با تعیین قیمت ۲ هزار تومانی برای گندم از تکرار تجربه تلخ قاچاق که تاثیرات سو غیر قابل پیش بینی فراوانی دارد و در نتیجه خروج میلیون ها دلار ارز با تسهیل به موقع جلوگیری کنید.