مردم می‌گویند دستور پرداخت این هزار میلیارد بودجه با کدام مجوز صادر شده است؟ و چرا باید خسارت‌های سهامداران پدیده شاندیز از اموال عمومی پرداخت شود؟ نتیجه پرداخت سی هزار میلیارد تومان تاوان تخلفات موسسه‌های غیرمجاز از جیب ملت موجب پیدایش بحران بهار ۹۷ و تورم کنونی بود و حالا معلوم نیست پرداخت هزار میلیارد تومان به سهامداران مال باخته پدیده شاندیز از جیب ملت، چه بلائی بر سر اقتصاد کشور بیاورد! اصولاً براساس کدام قانون، تاوان خلاف کاری‌های عده‌ای متخلف باید از کیسه ملت پرداخت شود؟