نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، ۳۰ بهمن) قوه مقننه و در جریان بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور بند "الف" تبصره ۶ این لایحه را مصوب کردند.

در بند الف این تبصره ذکر شده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون(۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق­ العاده و کارانه (به استثنای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده(۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهاربرابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج‌درصد (۳۵%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون (۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.