رسانه ها گزارش دادند که رئیس مجلس ترکیه در پی نامزدی برای پست شهرداری استانبول از سمت خود کناره گیری کرده است.

بینالی یلدریم از سوی حزب عدالت و توسعه نامزد پست شهرداری استانبول شده است. 

جزئیات بیشتری در این باره گزارش نشده است.