به گزارش دنیای اقتصاد، به نقل از شبکه اطلاع رسانی سکه، طلا و ارز، طلا در بازار داخلی و جهانی امروز - ۲۹ بهمن ماه ۹۷- با نوسانات لحظه ای همراه شده است، آنچنان که قیمت هر اونس طلا تا بدین لحظه به مرز ۱،۳۲۵ دلار رسیده است.


بیشتر بخوانید: قیمت دلار، یورو، پوند و لیر امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | افزایش دسته جمعی نرخ ارزها

بیشتر بخوانید: قیمت سکه در بازار امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ربع سکه گران شد

بیشتر بخوانید: قیمت طلا امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | روند افزایشی قیمت‌ها ادامه دارد


قیمت طلا و سکه در بازار آزاد امروز 29 بهمن

قیمت هر اونس طلا 

امروز قیمت هر اونس طلا مانند ۲ روز پیش، روند صعودی را تجربه کرد. هر اونس طلا که ۲ روز پیش تا ۱,۳۲۱ (یک هزار و سیصد و بیست و یک ) دلار رسیده بود، در بازار امروز دوشنبه - ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ مصادف با ۱۸ فوریه ۲۰۱۹  - با رشد ۰.۲۷ درصدی به ۱,۳۲۵  (یک هزار و سیصد و بیست و یک ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳۲۵.۱۲ ۳.۷۱ ۰.۲۷ درصد امروز
۱۳۲۱.۴۱ ۴.۴۷ ۰.۳۳ درصد ۲ روز پیش
۱۳۱۶.۹۴ ۱۰.۶۹ ۰.۸۱ درصد ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت هر گرم طلا ۱۸

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم، امروز با افزایش ۳.۸۳ درصدی از ۳۹۴,۰۹۰ (سیصد و نود و چهار هزار و نود ) تومان به ۴۰۹,۷۹۰ (چهارصد و نه هزار و هفتصد و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر گرم طلا ۱۸
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰۹۷۹۰ ۱۵۷۰۰ ۳.۸۳ درصد امروز
۳۹۴۰۹۰ ۸۵۴۰ ۲.۱۶ درصد روز قبل
۳۸۵۵۵۰ ۶۹۳۰ ۱.۷۹ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار

همچنین قیمت هر گرم طلای ۲۴ نیز با ۳.۸۳ درصد افزایش نسبت به روز قبل ۵۴۶,۳۸۰ (پانصد و چهل و شش هزار و سیصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۴۶۳۸۰ ۲۰۹۳۰ ۳.۸۳ درصد امروز
۵۲۵۴۵۰ ۱۱۳۹۰ ۲.۱۶ درصد روز قبل
۵۱۴۰۶۰ ۹۲۴۰ ۱.۷۹ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت طلا و سکه در بازار آزاد امروز 29 بهمن

قیمت سکه بهار آزادی 

امروز نیز قیمت سکه بهار آزادی مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد.سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۴,۱۷۵,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسیده بود، امروز با رشد ۰.۹۴ درصدی به ۴,۲۱۵,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و پانزده هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲۱۵۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۰.۹۴ درصد امروز
۴۱۷۵۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۰.۹۵ درصد روز قبل
۴۱۳۵۰۰۰ ۳۱۰۰۰ ۰.۷۴ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت سکه امامی

قیمت سکه امامی در بازار امروز به ۴,۴۰۳,۵۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و سه هزار و پانصد ) تومان رسیده است که نسبت به آخرین قیمت آن ۰.۹۳ درصد افزایش داشت.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۴۰۳۵۰۰ ۴۱۰۰۰ ۰.۹۳ درصد امروز
۴۳۶۲۵۰۰ ۳۹۰۰۰ ۰.۸۹ درصد روز قبل
۴۳۲۳۵۰۰ ۷۴۵۰۰ ۱.۷۲ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت نیم سکه

قیمت نیم سکه هم در بازار امروز به ۲,۳۴۵,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و چهل و پنج هزار) تومان رسیده است که نسبت به آخرین قیمت آن ۰.۲۱ درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳۴۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۰.۲۱ درصد امروز
۲۳۴۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۰.۲۱ درصد روز قبل
۲۳۳۵۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۱.۵۴ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت ربع سکه

 ربع سکه هم با افزایش ۱.۳۶ درصدی از ۱,۴۴۰,۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل هزار) تومان به ۱,۴۶۰,۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و شصت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴۶۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱.۳۶ درصد امروز
۱۴۴۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۰.۳۴ درصد روز قبل
۱۴۳۵۰۰۰ ۳۳۰۰۰ ۲.۲۹ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت هر سکه گرمی

در بازار امروز، هر سکه گرمی نسبت به روز قبل با ۲۰۰۰۰ تومان افزایش۷۸۰,۰۰۰ (هفتصد و هشتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه گرمی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۸۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲.۵۶ درصد امروز
۷۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰ ۰.۷۸ درصد روز قبل
۷۵۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۰.۶۶ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت هر مثقال طلا

قیمت هر مثقال طلا در بازار امروز به ۱,۷۷۵,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسیده است که نسبت به آخرین قیمت آن ۳.۸۳ درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۷۷۵۰۰۰ ۶۸۰۰۰ ۳.۸۳ درصد امروز
۱۷۰۷۰۰۰ ۳۷۰۰۰ ۲.۱۶ درصد روز قبل
۱۶۷۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۱.۷۹ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند