نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) بند "ج" تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود سهام خود در شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را وصول و به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره پنج این قانون واریز کنند.

در ادامه‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند "د" تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کردند که بر اساس آن دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ باقی‌ مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال ۱۳۹۸ واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۳۱۰۸۰۰۸۰۱ جدول شماره پنج این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.