حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جزئیات احکام برخی متهمان دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی را به شرح ذیل قرائت کرد:

١) عبدالرضا کاظمیان (صراف) متهم به اخلال در نظام ارزی کشور و محکوم به ٢٠ سال حبس و رد مال

٢) حسین حاجی‌پور ( سهامدار شرکت حمل و نقل) متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده محکوم به ٥ سال حبس و رد مال نامشروع

٣) بهزاد بهرامی(صراف) متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم به ١٠ سال حبس و رد مال به میزان ٢ میلیارد ریال

٤) احسان صفوی امیر ( مدیر صرافی) متهم به اخلال عمده در نظام ارزی کشور و محکوم به ١٠ سال حبس و رد مال به میزان ٢ میلیارد ریال

٥) جلیل رکنی‌زاده (صراف) متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور متهم به ١٢ سال حبس و رد مال نامشروع

٦) نقی نوری ( مدیر صرافی اعتماد) متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور محکوم به ١١ سال حبس و ضبط اموال نامشروع

٧) ابوالفضل انصاری پیرسرایی (مدیر صرافی) متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور محکوم به ١٠ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی

٨) فرشاد زرین قلم ( مدیر صرافی) متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی شکور محکوم به ١٠ سال حبس و محرومیت ازخدمات دولنی و همچنین ضبط اموال نامشروع

٩) فرشاد انصاری (صراف) متهم به شرکت دراخلال در نظام ارزی کشور محکوم به ١٠ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال

١٠) محمد میرزایی ( مدیر صرافی) متهم به شرکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور محکوم به ١١ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال